Det er altid havørred sæson!

I Danmark har vi mange forskellige typer af fiskeri, men ingen fiskeart er så populær som havørreden.

Heldigvis for os lystfiskere, så er det altid muligt at fange en havørred.

Husk dog at havørreden er fredet fra den 16. november til den 15. januar.

Dertil kommer lokalfredninger, fredningsbælter og særbestemmelser.

Fisker du efter havørreder på kysten, skal du huske at tjekke de lokale regler, vi anbefaler at anvende kigge på fishingindenmark.info.

 

Havørred sæson

Hvornår er det sæson for havørreder?

Det er altid havørred sæson i Danmark.

Om vinteren og om foråret er det kysten du skal finde de smukke ørreder på.

Om sommeren og efteråret, er valget op til dig. Fra maj måned og frem til oktober, er det højsæson for havørreder, i åen såvel som på kysten.

Mange vælger dog at fokusere på åen i de varmeste måneder.

Tilpas dit fiskeri til havørredens sæson

Da havørredens ædemønster og aktivitetsniveau, i meget høj grad styres af vandets temperatur, så er forberedelse typisk afgørende for succes.

Det er en af årsagerne til at der ikke findes et agn, som uden tvivl altid er det bedste.

Dog er der kystfluer og havørred blink som ofte er gode.

Da havørreden er en anadrom fisk, som er i stand til at vandre mellem det ferske og det salte vand, øger vi som lystfiskere vores chancer for fangst, ved at forstå denne cyklus.

Havørred fra fjorden
Denne havørred er fra vores lokale fjord. Fanget i oktober måned

Havørred sæson på kysten

For os er der et utal af højdepunkter, når det kommer til havørred sæsonen på kysten:

  • Vinter/det tidlige forår er overspringer tid. Det er her man finder de helt store blanke fisk, som har sprunget gydninger over.
  • Foråret er tiden hvor fiskene virkelig er i hugget. Når vandet er mellem 8 og 14 grader, så er fiskeriet fantastisk. Mange ser frem til at fiske med børsteorm på denne tid.
  • Sommeraftener og nætter på kysten byderfor vores vedkommende på overfladefiskeri. at se en havørred tage en skumbille i et stort skvulp, er altid spændende.
  • Efteråret – vores foretrukne tid i fjorden. Fiskene er mange og de er hugvillige. 

Når der for alvor er mange hornfisk på kysten, så er der mange der begynder at kigge imod åen.

Det er ikke nødvendigt.

Mange af vores bedste forårsdage i fjorden og på yderkysten har budt på begge arter – se det som et ekstra element. 

Kan man fange havørreder midt på dagen?

Ja, faktisk er fiskeri midt på dagen, i nogle perioder af havørred sæsonen det bedste tidpunkt til at fange dem.

Dette gør sig særligt gældende i det tidlige forår og om vinteren.

Her kan solens varme få vandtemperaturen til at sige, helt inde på det lave vand.

Det gør at havørreden søger herind for at indtage sin føde, da den i det lidt varmere vand, har nemmere ved at omsætte byttet til energi.

 

Havørred sæson i åen

Sommeren langs de danske åer, er det vi altid drømmer om, når vi sidder en kold december aften og binder fluer.

Når en trykbølge nærmer sig det sving, som man skal til at affiske med fluen er mepps spinneren, så stiger pulsen meget og fiskefeberen raser.

Havørredens sæson i åen strækker sig fra maj til oktober, men er forskellig fra vandløb til vandløb. I enkelte åer er det fortsat muligt at fiske efter grønlændere og overspringere fra når fredningen ophører i januar frem til midten af marts.

I de vestjyske lakseåer, bliver der også gerne taget et par havørreder på premieredagen den 16. april.

Havørred sæson i åen
Havørreden bliver mere og mere brunlig, i løbet af sommeren og efteråret. Hanfisk danner tilmed en kæbekrog. Her ses en havørred hun, som er begyndt at indtage sin gydedragt.

Alsidigt fiskeri

Hvad end du er til flue eller spinnefiskeri.

Så er havørreden en fisk som byder på mange spændende fiskeformer.

Den kan fanges på alt fra kondomspinnere til små nymfer og tørfluer.

Er du ny indenfor å og/eller fiskeri efter havørreder, så er chancen for fangst størst i sensommeren og efteråret.

Det gælder desuden også på kysten.

I åen er fiskeri med spinnere enormt effektivt, og en god måde at komme i gang på.

 

Det er altid havørred sæson

Selvom havørreder altid er i sæson, på den ene eller anden måde, så er fiskeriet ikke altid lige godt.

Der findes et utal af gode Facebook sider, hvor du kan følge med i fiskeriet. Du kan også følge vores instagram side lige her.

Vi fisker ofte, og deler billeder og videoer fra vores ture.

Knæk og bræk 🎣